Ahoj, milí čtenáři! Dnes bych vás rád pozval na nevšední výlet do jednoho z nejkrásnějších a nejzajímavějších míst naší jižní Moravy – do malebného města Boskovice. Toto kouzelné místo, které se nachází jen pár kilometrů severovýchodně od Brna, je jako stvořené pro příjemné procházky, objevování historických památek a užívání si klidu a pohody. V následujícím textu se s vámi podělím o své tipy na to, co v Boskovicích rozhodně stojí za to vidět a zažít. No, jak by také ne, když jsem rodák města Boskovic.

Boskovice je město s bohatou historií, která sahá až do 13. století. Jeho malebné uličky a náměstí jsou plné překrásných historických budov, které vám připomenou dávné časy a přenesou vás do světa plného romantiky a tajemství. Ať už jste vášnivým milovníkem historie, nebo jen hledáte inspiraci a klid v krásném prostředí, Boskovice vás určitě nadchnou.

Základní informace

 • Boskovice (německy Boskowitz).
 • Okres Blansko.
 • Jihomoravský kraj.
 • Obec s rozšířenou působností.
 • Boskovice leží 14 km severně od okresního města Blanska a 33 km severně od krajského města Brna.
 • Historická země: Morava.
 • V Boskovicích žije kolem 12 000 obyvatel. Přesně v roce 2019 to bylo 11622 obyvatel.
 • Rozloha: 27,33  km²
 • Nadmořská výška: 381 m. n. m.
 • Zeměpisné souřadnice: 49°29′15″ s. š., 16°39′36″ v. d.
 • PSČ: 681 01
 • Erb města: Představuje červený štít pozdně gotického tvaru, který má svislé boční strany, nahoře je rovný, dole polokruhový. Na štítě je heroldská figura – stříbrný nebo bílý sedmizubý hřeben pánů z Boskovic. Poměr šířky k výšce znaku je 6 : 7.
 • Prapor města: Červený list praporu s bílým hřebenem o sedmi zubech. Poměr šířky k délce listu je 2:3. Prapor byl městu Boskovice udělen dne 9. 1. 2003 předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Lubomírem Zaorálkem.
 • Počet částí obce: 5.
 • Počet katastrálných území: 5.
Erb a prapor města Boskovice

Struktura obyvatel města.

V průběhu let se počet obyvatel Boskovic měnil – někdy rostl, jindy klesal. Ale jak přesně se vyvíjel? A jaká je věková struktura obyvatel tohoto malebného města? Jsou zde převážně mladí lidé, nebo naopak panuje zde spíše poklidná atmosféra důchodců? A co vzdělání – je Boskovice městem vzdělaných lidí, nebo zde najdeme spíše ty, kteří se učení vyhýbají?

Na všechny tyto otázky se pokusíme najít odpovědi prostřednictvím zajímavých čísel a statistik. Takže připravte své zvídavé mysli a pojďme společně objevovat tajemství boskovických obyvatel!

Vývoj počtu obyvatel Boskovic od roku 1869 do roku 2011
Vývoj počtu obyvatel Boskovic

Pokud se chcete podívat na město, kde to žije, tak se podívejte na tohle krátké video. A ne, nejedná se o moji tvorbu.

Historie města.

Představ si, že už ve 13. století se tu rozkládala trhová osada, kde se hemžil život a lidé se shromažďovali, aby obchodovali a sdíleli své příběhy. A co ještě úžasnější? Archeologické nálezy z okolí naznačují, že toto místo bylo osídleno už mnohem dříve než ve 13. století. Fascinující, co říkáš?

Pojďme se společně vydat na cestu časem a podívat se na několik nezapomenutelných mezníků v historii Boskovic, které tě jistě ohromí:

 • .V roce 1222 se poprvé objevil název Boskovice v listině, kde Jimran z Boskovic svědčil pro Přemysla Otakara I. To je tedy opravdu dávná historie!
 • V roce 1313 se poprvé zmiňuje hrad v Boskovicích. Představ si tu pevnost, která chránila obyvatele města před nepřáteli.
 • V roce 1413 se poprvé mluví o Boskovicích jako o městě. To už začíná být opravdu zajímavé!
 • V roce 1463 dal král Jiří z Poděbrad Boskovicím povolení pořádat jarmark a výroční trhy na den sv. Víta. To musely být nádherné slavnosti plné veselí a obchodu.
 • A konečně, v roce 1759 se poprvé objevuje v boskovických listinách název „město Boskovice“. Je tedy pravděpodobné, že Boskovice byly povýšeny na město za vlády Marie Terezie mezi lety 1740 až 1780.
 • Zajímavostí je, že za vlády Josefa II., syna Marie Terezie, byl v Boskovicích zřízen magistrát, ale zároveň bylo odňato hrdelní právo, které město mělo už od roku 1255. Takové změny přinášela doba!

Majitelé města Boskovice

 Připrav se na cestu časem, kdy se budeme seznamovat s různými majiteli tohoto úchvatného místa.

 • Prvními majiteli Boskovic byly páni z Boskovc.
 • Po pánů z Boskovic se vystřídaly v letech 1398-1458 páni z Kunštátu a Poděbrad.
 • Po pánech z Kunštátu a Poděbrad se opět vrátili Boskovicové.
 • Od roku 1547 se stal majiteli panství Boskovice rod Ederů ze Šťávnice.
 • Po pár letech a to po dvaceti převzali panství Morkovští ze Zástřizl.
 • Na konci 17 st. získal Boskovice rod Ditrichštejnů.
 • A jako poslední majitelé města je rod Mensdorff-Pouilly, kteří město převzali v 50. létech 19 století. Ti třeba do dnešní doby stále vlastní např. hrad Boskovice. Tedy, jen s malou 40 letou přestávkou. Také i nadále vlastní např. zámek v Boskovicích.

Tak co říkáš? Boskovice majavdu pestrý a fascinující příběh plný změn a nečekaných událostí. A kdo ví, co budoucnost přinese tomuto malebnému městečku a jeho majitelům?

Jakým způsobem se vyvíjel název města?

 • Boskoviz (rok 1222).
 • Boskowitz (rok 1308).
 • Neopevněné městečno Bozkowitz (rok 1632).
 • Bosskowicz (1708/12).
 • Obec Boskowitz, Olomoucký kraj (rok 1751).
 • Boskowitz, Brněnský kraj (rok 1848).
 • Obec Boskovice, okres Boskovice (rok 1850-1950)
 • Boskowitz/Boskovice (1939-1945).
 • Boskovice, okres Blansko (od roku 1961 až do současné doby).

Židovské město

Vítejte v kouzelném židovském městě Boskovice, které se rozprostírá na pěti hektarech v jižní části malebného města Boskovice v okrese Blansko. Toto místo je jednou z nejlépe zachovalých židovských památek v České republice a každoročně se zde koná festival „Boskovice – Festival pro židovskou čtvrť“, který láká návštěvníky z celého světa.

Při procházce židovskou čtvrtí si všimnete, jak tvoří samostatný urbanistický celek, který se nachází jižně od historického jádra Boskovic. Stejně jako v jiných městech, i zde Židé udržovali svou komunitu oddělenou od zbytku města a po staletí žili bez jakýchkoliv omezení. Ovšem ne všechno bylo růžové – obyvatelé čelili mnoha nevýhodám, jako například zákazu provozu podomního obchodu v okolních vesnicích od roku 1565, nebo nesměli překročit hranice ghetta během křesťanských svátků a po setmění.

V minulosti zde stálo asi 100 domů, které byly rozděleny na 138 bytových jednotek. Ghetto zažilo řadu požárů, a to v letech 1696, 1823, 1839, 1870, 1882 a 1906. Přesto si dodnes uchovalo své kouzlo a příběhy, které čekají na to, aby je objevili zvídaví návštěvníci jako vy. Tak neváhejte a přijďte se podívat na toto fascinující místo s bohatou historií!

Historie židovského města – 14. až 16. století

Pojďme se společně ponořit do tajemné historie židovského osídlení v malebných Boskovicích. Přesné počátky této komunity jsou zahaleny závojem nejistoty, ale představte si, že první židovské rodiny zde možná žily už v polovině 14. století! Ovšem až 16. století nám přináší spolehlivější důkazy o jejich přítomnosti.

Klíčovým momentem pro rozvoj židovské komunity bylo rozhodnutí krále Ladislava v roce 1454 vyhnat Židy z královských měst. Tím se Boskovice staly útočištěm pro mnohé z nich, kteří zde postupně vybudovali svůj vlastní svět – hřbitov, synagogu a další budovy. V roce 1589 už zde žilo asi 148 lidí ve 25 rodových domech.

Historie židovského města – 18. století

Představte si tu hrůzu, když v letech 1715-1716 morová epidemie zasáhla i boskovické Židy a zahynulo jich několik stovek. Tehdy byly brány ghetta zavřeny a zatlučeny, aby se nemoc dál nešířila.

Samotné ghetto však oficiálně vzniklo až v roce 1727 a od poloviny 18. století bylo odděleno dvěma branami a řetězy. Třetí brána přibyla až po roce 1823, když ghetto postihl velký požár.

V roce 1727 se konalo první sčítání obce, které odhalilo, že zde žije 1531 Židů ve 38 rodových domech, 97 přístavbách a 40 chalupách na pozemcích rodových domů. Brzy poté se boskovické ghetto stalo jedním z největších na Moravě! Ovšem v roce 1726 byl vydán zákon, který v Boskovicích povoloval jen 326 židovských rodin.

Historie židovského města – 19. století

Ghetto zažilo svůj vrchol po emancipaci v roce 1857, kdy zde žilo 1810 Židů a domovské právo mělo 2018 Židů – třetina všech obyvatel Boskovic! Tehdy se ghetto stalo politicky samostatnou obcí se starostou, policií a od roku 1863 i hasičským sborem. Bylo jedním ze dvou židovských měst na Moravě s vlastním katastrem (druhým byla obec v Holešově). Obec měla také svého vlastního rychtáře, který podléhal purkmistrovi.

V roce 1851 se zdejší rabín Abraham Placzek stal moravským zemským rabínem (až do své smrti v roce 1884), čímž obec získala ještě větší význam.

Ve 2. polovině 19. století se majetnější Židé začali stěhovat z ghetta do větších ekonomicky přitažlivějších měst, což znamenalo, že židovská obec se stala domovem chudé vrstvy obyvatelstva. Samostatná židovská politická obec zanikla v roce 1919 sloučením s městem Boskovice a počet obyvatel se za první republiky snížil na necelých 400.

Historie židovského města – 20. století až současnost

Během druhé světové války, ve dnech 14.–15. března 1942, nacistické úřady deportovaly 458 Židů do koncentračního tábora Terezín a do dalších táborů. Po skončení války se vrátilo pouze okolo 20 osob, ale většina z nich brzy odešla.

V roce 1953 bylo zrušeno samostatné katastrální území židovského města a společně s rovněž zrušenými katastry Dolního a Horního Předměstí bylo sloučeno s katastrem historického jádra Boskovic. A tak skončila jedna kapitola v bohaté historii tohoto malebného města.

Zachovalé památky a pamětihodnosti

Ačkoliv se již židovská komunita v Boskovicích nenachází, stopy její existence zde stále přetrvávají v podobě řady zachovalých památek a pamětihodností. Tyto památky nám umožňují nahlédnout do bohaté historie a kultury boskovických Židů a připomenout si jejich příběh.

Jednou z nejvýznamnějších památek je boskovická synagoga, která byla postavena v roce 1639 a sloužila jako duchovní centrum židovské komunity až do roku 1942. Dnes je zde umístěno Muzeum Boskovicka, které nabízí návštěvníkům poutavou expozici o historii města a jeho židovských obyvatel.

Další významnou památkou je židovský hřbitov, který se nachází na okraji města a byl založen již ve 14. století. Hřbitov je posledním odpočinkovým místem mnoha generací boskovických Židů a jeho náhrobky nesou svědectví o jejich životech, úspěších i tragédiích.

Kromě synagogy a hřbitova se v Boskovicích nachází i řada dalších památek spojených s židovskou komunitou, jako jsou bývalé židovské domy, škola či lázně. Procházka židovským městem tak představuje fascinující cestu časem, která nám umožňuje nahlédnout do světa, který již dávno zmizel.

Boskovický zámek

Představte si, že se vracíme v čase až do dvacátých a třicátých let 19. století, kdy empírový zámek Boskovice zažil svůj největší rozmach. Ale abychom pochopili, jak se tento skvostný zámek stal tím, čím je dnes, musíme se podívat ještě o půl druhého století dříve.

Historie zámku – 17. století

V roce 1648 dostali bratři Karel František, Oldřich Dezider a Jan Bohuslav ze Zástřizl boskovické panství jako dar. Jan Bohuslav spolu se svojí manželkou Zuzanou Kateřinou Prakšickou ze Zástřizl založili dominikánský klášter, který král Leopold I. schválil v roce 1684. Klášter byl postaven na nezalesněné stráni zvané „Sychrov“ jižně od tehdejšího města Boskovice. Pravděpodobně byl nejprve postaven kostel a klášter samotný byl dokončen až později. Budova kláštera byla jednopatrová s čtyřmi křídly uzavírajícími vnitřní dvůr s arkádami.

Po smrti Jana Bohuslava v roce 1687 přešlo panství na jeho manželku Zuzanu, která jej později předala svému druhému manželovi Walterovi Františkovi Dietrichsteinovi. Dietrichsteinové vystřídali v Boskovicích několik sídel, než se rozhodli přestavět dominikánský klášter na honosné zámecké sídlo.

Historie zámku – 18. až 19. století

Klášter byl zrušen v roce 1784 a jeho majetek začleněn do náboženského fondu. O rok později objekt zakoupili Dietrichsteinové a zřídili zde manufakturu na výrobu barev. Přestavba kláštera na zámek proběhla až za Františka Xavera Dietrichsteina mezi lety 1812 – 1819. Východní křídlo kláštera bylo ubouráno a na jeho místě vyrostlo nové dvoupatrové křídlo s hlavním sálem v prvním patře. Ostatní tři křídla byla zvýšena o jedno patro a arkády klášterního dvora byly ponechány i v nové zámecké budově.

Autorem této velkolepé přestavby není přesně známo, ale pravděpodobným autorem projektu se jeví Josef Esch, který byl pověřovaný architektonickými úkoly na českých dietrichsteinských panstvích. Dalším jménem, které se objevuje na plánech z třicátých let 19. století, je Josef Hájek, autor empirového skleníku v parkovém areálu.

Takže příště, když navštívíte zámek Boskovice, nezapomeňte si představit celou tu historii a proměny, kterými prošel, než se stal tím nádherným místem, které známe dnes. A užijte si procházku po anglickém parku s vědomím, že stojíte na místě, kde kdysi stával dominikánský klášter.

Ale pojďme do roku 1850. Tehdy boskovičtí Dietrichsteinové vymírají po meči a panství přechází na dcery Františka Xavera Dietrichsteina. A kdo byl šťastným dědicem Boskovic? Nejmladší Terezie Rosa, která se v roce 1843 provdala za Alfonse Fridricha hraběte Mensdorff-Pouilly. Bohužel, Terezie nás opustila v roce 1856 a celý boskovický majetek přešel na rod Mensdorff-Pouilly.

Historie zámku – 20. století až současnost

Představte si, že je rok 1916 a zámecká stavba prochází dramatickou změnou! Kvůli nadměrnému statickému zatížení se zřítila nádvorní stěna západního křídla. Ale nezoufejte, našli jsme řešení – stažení arkád kotvami a zaslepení jejich oblouků. A co víc? V každém zazděném oblouku zůstalo okno nebo dveře, což dodalo nádvoří úplně nový a fascinující výraz, i když trochu těžkopádný.

A teď rychlý skok do období protektorátu – zámek a celé tehdejší panství byly pod vnucenou správou, kterou s krátkou přestávkou vystřídala po roce 1948 státní správa. Ale nebojte se, po roce 1991 se zámek vrátil do rukou původních majitelů, hraběcí rodiny Mensdorff-Pouilly. Takže příběh pokračuje a zámek stále žije svým poutavým životem!

Hrad Boskovice

Představte si, že se vydáváme na cestu časem, do tajemného světa středověkých hradů a záhadných příběhů. Naše kroky nás zavedou do malebného městečka Boskovice, kde se nad ním tyčí majestátní kamenný hrad. Kdy a kdo jej založil, nám bohužel dobové písemné prameny neprozradí. Ale nezoufejme, neboť archeologie nám napovídá, že hrad pravděpodobně vznikl ve 2. polovině 13. století.

Historie hradu – 14. až 15. století

Představujeme si, jak se tehdy na vrcholku kopce začíná rýsovat silueta hradu, který dodnes hrdě stojí na svém místě. Druhý vrcholek kopce, známý jako Bašta, vzniká později jako pevnůstka, která chrání hrad před nepřátelskými útoky. A že jich bylo! Hned první písemná zmínka o hradě z roku 1313 nás informuje o jeho dobytí vojskem krále Jana. Pobořený hrad sice brzy povstane z trosek, ale v roce 1389 je znovu dobyt vojsky markraběte Jošta.

Kolem roku 1400 začíná nová éra hradu Boskovice, kdy jej staví páni z Kunštátu. Hrad i panství se později vrací do rukou pánů se sedmizubým hřebenem v erbu a nastává období stavebního rozvoje. Hradní sídlo se mění v duchu stavebních forem pozdní gotiky, vznikají dodnes dochované portály, brána s obloukem zakončeným oslím hřbetem a velký sál s žebrovou klenbou.

Historie hradu – 16. století až současnost

Další majitelé, hornická rodina Ederů ze Štiavnice a zejména rytíři ze Zástřizl, mění gotický hrad v pohodlné renesanční sídlo, které můžeme nazvat i zámkem. V roce 1568 vzniká honosný portál 1. brány, který nám sděluje jméno stavitele – Jaroše Morkovského ze Zástřizl. Pozdější majitel Walter František Ditriechštejn opouští vysoko položené sídlo a ve městě buduje tzv. Rezidenci (budova dnešního muzea). Osudy hradu po stržení střech (cca 1733) představují kroniku přeměny na zříceninu.

V držení hradu se vystřídalo celkem 6 šlechtických rodin a množství jednotlivých majitelů, v jejichž době docházelo k četným přestavbám i destrukcím. Proto si můžete všimnout tolika druhotně zazděných starších kamenických článků (zlomků portálů dveří, ostění oken, klenebních žeber apod.). Celá řada přestaveb tedy dala vzniknout nezaměnitelné podobě hradu Boskovice.

Cisterna se šlapacím kolem

Oblíbeným exponátem hradu je cisterna se šlapacím kolem, pocházejícím z doby okolo roku 1671. Cisterna je 26 m hluboká a zajímavostí je, že voda do ní je přiváděna z druhé cisterny, umístěné před hradem. Vysoko položená zřícenina poskytuje krásné výhledy do okolní krajiny. Zájemcům o architekturu nabízí torzo hradu velké množství stop, na jejichž základě lze alespoň v duchu vytvořit představu o tom, jak hrad vypadal, kudy se chodilo, kde stávala kachlová kamna, kde schodiště, kam umístili dávní stavitelé nezbytné záchodky, kam střílny, kam brány a podobně.

Kostel svatého Jakuba Staršího

Jedním z nejvýznamnějších a nejkrásnějších skvostů Boskovic je nepochybně Kostel svatého Jakuba Staršího. Tento historický poklad, který se nachází v srdci města, je jedním z nejlepších příkladů gotické architektury na jižní Moravě. Při procházce po jeho okolí či návštěvě jeho interiéru si nemůžete nevšimnout jeho impozantního vzhledu a bohaté historie. V této sekci se podíváme na architekturu a historii kostela, stejně jako na jeho významné umělecké prvky.

Architektura a historie kostela

Kostel svatého Jakuba Staršího byl založen ve 14. století a postupem času prošel řadou stavebních úprav a rekonstrukcí. Jeho současný gotický vzhled je výsledkem rozsáhlých prací, které probíhaly v průběhu 15. a 16. století. Kostel je tvořen trojlodím s pětibokým presbytářem, který je zaklenut křížovou klenbou s žebry.

Vstup do kostela zdobí krásný gotický portál, který je jedním z nejzachovalejších a nejkrásnějších na Moravě. Portál je bohatě zdobený motivy rostlin a postavami světců, což dokládá vysokou úroveň řemeslného umění tehdejší doby.

Věž kostela, která se tyčí do výše 60 metrů, je jedním z nejvýraznějších prvků celé stavby. Její zvonice je domovem pro několik zvonů, z nichž nejstarší pochází z roku 1518. Věž je přístupná veřejnosti a nabízí nádherný výhled na okolní krajinu a panorama města Boskovice.

 Významné umělecké prvky

Interiér kostela svatého Jakuba Staršího je stejně impozantní jako jeho exteriér. Návštěvníky zde čeká řada významných uměleckých děl a prvků, které stojí za pozornost.

Jedním z nejcennějších uměleckých děl v kostele je oltář Panny Marie, který pochází z roku 1520. Tento pozdně gotický oltář je tvořen řezbami ze dřeva a zobrazuje scény ze života Panny Marie a Ježíše Krista. Jeho detailní zpracování a výrazné barvy dodávají interiéru kostela jedinečnou atmosféru.

Dalším významným uměleckým prvkem je kazatelna, která pochází z roku 1592. Její bohatě zdobená dřevěná konstrukce je opět dokladem mistrovského řemesla tehdejší doby. Kazatelna je zdobena postavami evangelistů a dalších biblických postav, které připomínají duchovní poselství tohoto místa.

Kromě těchto dvou hlavních uměleckých děl se v kostele nachází také řada dalších maleb, soch a vitráží, které dotvářejí jeho jedinečný vzhled a atmosféru.

Závěrem lze říci, že Kostel svatého Jakuba Staršího je skutečným skvostem Boskovic a jižní Moravy. Jeho impozantní gotická architektura, bohatá historie a významné umělecké prvky jej činí jedním z nejzajímavějších míst, která stojí za návštěvu. Při procházce jeho interiérem a okolím si tak návštěvníci mohou připomenout dávnou historii a uměleckou tradici tohoto malebného města.

Westernové městečko Boskovice

Jednou z nejzajímavějších a nejneobvyklejších atrakcí, které můžete v Boskovicích navštívit, je Westernové městečko. Toto místo je skutečným skvostem jižní Moravy a nabízí návštěvníkům jedinečný zážitek, který vás přenese do doby divokého západu. Připravte se na cestu časem a objevte kouzlo tohoto místa, které je ideální pro celou rodinu.

Popis atrakce a její historie

Westernové městečko Boskovice bylo založeno v roce 1994 a od té doby se stalo jedním z nejoblíbenějších turistických cílů v regionu. Celý areál je postaven ve stylu divokého západu 19. století a nabízí autentickou atmosféru, která vás okamžitě vtáhne do světa westernových hrdinů a dobrodruhů.

Městečko se rozkládá na ploše více než 20 000 m² a jeho součástí jsou různé budovy, jako jsou saloon, banka, šerifova kancelář, kostel, obchody s potravinami a suvenýry, stáje a mnoho dalších. Všechny tyto budovy jsou postaveny s ohledem na detaily a historickou přesnost, což zaručuje autentický zážitek pro všechny návštěvníky.

Akce a zábava pro celou rodinu

Westernové městečko Boskovice je ideálním místem pro zábavu celé rodiny. Nabízí širokou škálu aktivit a atrakcí, které potěší jak děti, tak dospělé. Mezi nejoblíbenější patří jízda na koni, střelba ze starých zbraní, lukostřelba, minigolf, rodeo a mnoho dalších.

Jedním z vrcholů návštěvy městečka jsou pravidelně pořádané westernové show, které vás vtáhnou do světa divokého západu a představí vám život tehdejších obyvatel. Tyto show zahrnují různé scénky plné akce, humoru a dobrodružství, jako jsou přestřelky mezi bandity a šerify, honičky na koních nebo taneční vystoupení v saloonu.

Kromě toho se v areálu konají i různé tematické akce a festivaly, jako je například Country festival, který přiláká mnoho návštěvníků z celého Česka a zahraničí. Během těchto akcí se můžete těšit na živou hudbu, taneční vystoupení, trhy s tradičními výrobky a další zábavu pro celou rodinu.

Historické památky města Boskovice

 • Židovské město.
 • Hrad Boskovice.
 • Bašta Boskovice.
 • Strážní věž bašta.
 • Zámek Boskovice.
 • Kostel sv. Jakuba Staršího.
 • Kostel všech svatých.
 • Stará radnice.
 • Panská rezidence.
 • Bývalý kláštěr milosrdných sester
 • Panská jízdárna.
 • Panský dvůr.
 • Kašna.
 • Kaple Panny Marie Bolestné.
 • Brána do židovské čtvrti.
 • Celá židovská čtvrť, kde najdete hodně historických domů, kašnu synagogu atd. Rozhodně stojí za celé projití.
 • Kaple celé Otylie.

Moderní pamětihodnosti města Boskovice

 • Evangelický kostel
 • Westernové městečko.
 • Lasákův mlýn.
 • Lovecký zámeček.
 • Piruchtův mlýn.
 • Panský pivovar.

Pamětní desky, památníky a sochy, které v Boskovicích můžete najít.

 • Památní deska Karla Absolona
 • Památní deska Augustina Bergere.
 • Pamětní deska Petra Bílka.
 • Pamětní deska Františka Lindy.
 • Pamětní deska Tomáše Špidlíka.
 • Pamětní deska Leopolad Šafaříka.
 • Pamětní deska Karla Ševčíka.
 • Pamětní deska Vincence Ševčíka.
 • Pamětní deska Hermanna Ungara.
 • Památník Otakara Kubína.
 • Památník obětem první a druhé světové války.
 • Památník obětem druhé a světové války.
 • Socha T. G. Masaryka.
 • Socha Boženy Němcové.
 • Socha sv. Rocha.
 • Socha panny Marie Immaculaty.
 • Socha Panny Marie.
 • Sousoší Svatých Cirila a Metoděje.
 • Náhrobek Leopolda Fischera.
 • Náhrobek se sochou krista
 • Boží muka.
 • Boží muka.
 • Boží muka.

Osobnosti města Boskovic

Určitě jsi už slyšel o mnoha úžasných osobnostech a čestných občanech Boskovic, ale co kdybych ti představil ty, které považuji za opravdu nejvýznamnější? Je jich samozřejmě mnohem víc, ale pro tebe jsem vybral ty nejzajímavější. A neboj, pokud bys chtěl objevit i další, můžeš se kdykoliv podívat na rozsáhlý seznam rodáků a čestných občanů Boskovic.

 • Karel Absolon (16.6.1877 Boskovice – 6.10.1960 Brno) byl moravský krasový badatel.
 • Augustin Berger (11.8.1861 Boskovice – 1.6.1945 Praha) byl český tanečník, baletní mistr, choreograf a pedagog.
 • Petr Bílek (4.5.1820 Boskovice – 11.9.1881 Vídeň) byl český pedagog, mecenáš a národní buditel.
 • František Linda (20.1.1891 Mšecké Žehrovice – 14.6.1956 Brno), byl učitel, hudebník, organizátor a propagátor hudebního umění dění v Boskovicích. František Linda se sice nenarodil v Boskovicích, ale od roku 1907 pokračoval ve svém studium na Gymnáziu přímo v Boskovicích.
 • Tomáš Špidlík (17.12.1919 Boskovice – 16.4.2010 Řím) byl moravský katolický teolog, kněz jezuita a kardinál. Ale už nebyl biskupem.
 • Leopold Šafařík byl legionářský nadporučík, který padl 2.7.1917 U Zborova.
 • Karel Ševčík,
 • Vincenc Ševčík (21.2.1862 Kanice – 16.10.1921 Praha), byl český a československý římskokatolický kněz, politik, organizátor katolického rolnictva na moravském venkově. Od roku 1885 působil v Boskovicích jako kaplan.
 • Hermann Ungar (20.4.1893 Boskovice – 15.4.1950 Praha), byl Německy píšící spisovatel židovského původu.
 • Otakar Kubín (22.10.1883 Boskovice – 17.10.1969 Marseille) byl malíř, grafik a sochař světového významu.
 • Daniel Nekonečný (29.6.1966 Boskovice – 23.3.2019 Praha) byl český zpěvák, tanečník, herec a šoumen.

Upřímně řečeno, každý z nás má své vlastní favority a možná se naše názory liší. Ale to je přeci to krásné na naší společnosti – že můžeme sdílet a diskutovat o těchto inspirativních lidech, kteří nám ukazují, jak úžasné věci dokáže člověk dokázat.

Příroda okolo Boskovic.

 • Vodní nádrž Boskovice, kde je povolen vstup pouze na hráz, ale kvůli tomu, že se jedná o chráněný vodní zdroj, i když tedy záložní, tak je zde zároveň ZÁKAZ koupání. Přehrada byla vybudována v letech 1985 až 1989. Výška hráze přehrady je 42,5 m, délka je 160/305 m. Jen pro zajímavost. Můj otec si ještě pamatuje, jak tam jezdíval na koupaliště na pivo.
 • Melkovské údolí.
 • Pilské údolí je dlouhé asi 3 km a vede tudy modrá turistická trasa. V minulosti zde byly 3 rybníky, u kterých stával mlýn, pila, sklárna a několik dalších stavení. Dnes zde stojí už pouze 2 rybníky. Na místě toho třetího stojí fotbalové hřiště. Když se stavěla trať mezi Boskovicemi a Skalicí nad Svitavou, tak se uvažovalo i o vlakové zastávce u Pilského dvora. Ale, k tomu nakonec nedošlo.
 • Vratíkovský kras – Jižním okrajem Vratíkovského krasu vede zelená turistické trasa a to z Blanska, přes Boskovice a Hrádkov dále do Velenova, na Suchý a do Sloupu. Přes Jižní a Východní okraj vede cyklistická trasa 5226. A co se týká fauny? Tak místní jeskyně využívají jako zimoviště netopýři a vrápenci, a to hlavně dnes kriticky ohrožený vrápenec malý.

Místní části, které spadají pod město Boskovice.

 • Bačov a to od roku 1981
 • Boskovice.
 • Hrádkov a to od roku 1976.
 • Mladkov a to od roku 1968.
 • Vratíkov a to od roku 1976.

Ale v minulosti pod Boskovice spadalo přímo více obcí, které už jsou dneska samostatné. Mezi ně patří Chrudichromy (1976-1991-, Lhota Rapotina (1980-1991), Ludíkov (1986-1992), Němčice (1986-1991), Sudice (1980-1991), Újezd (1981-1992), Valchov (1986-1991) a Velenov (1986-1992).

Boskovice

Akce a slavnosti konané městem Boskovice

Boskovice, skrytý poklad jižní Moravy, je město s bohatou historií a kulturou. A právě díky této kultuře se zde po celý rok koná řada zajímavých akcí, které přitahují návštěvníky z celého kraje i zahraničí. V této části mého článku se podíváme na nejvýznamnější kulturní a společenské akce, které Boskovice nabízejí.

 • Boskovické běhy  jsou jednou z největších akcí v našem městě. Každoročně 1. května se tu od roku 2009 schází nadšenci do běhání všech věkových kategorií a úrovní. Ať už jsi malý běžec s rodiči, dítě, amatér nebo profesionál, určitě si přijdeš na své. Tak co říkáš, přidáš se k nám příští 1. května na startovní čáru?
 • Sraz Velorexů, které jsou pořádané vždy v květnu.
 • Husí slavnosti – pokud máš raději podzimní atmosféru a chutnou husu, pak nesmíš minout naše Husí slavnosti! Koncem října se můžeš těšit na bohatý program plný stánků, kulturních akcí a vystoupení hudebních skupin. A samozřejmě tu bude i spousta zábavy pro nejmenší děti. Navíc si v mnoha restauracích můžeš pochutnat na lahodné pečené husě. Tak co, zaznamenáš si to do kalendáře a přijedeš se k nám pobavit?
 • Boskovice – festival pro židovskou čtvrť – Festival se koná od roku 1993 a je to opravdu pestrá akce. Koncerty a představení probíhají po celém městě – v letním kině, na hradě, v kině, v muzeu, v synagoze, v evangelickém kostele a dalších místech. A co je nejlepší? Během festivalu je židovský hřbitov otevřený veřejnosti, takže si můžete prohlédnout i tuto vzácnou památku.
 • Boskofest.
 • Ticho nechceme.

A co sport? A nebo nějaké další sportoviště?

Tak v Boskovicích rozhodně sport žije. Je zde např. FC Boskovice, HC Boskovice, máme zde i tenisové kurty, krytý plavecký bazén, letní koupaliště, bouling, kuželnu, několik posiloven, vzpěrače a určitě další sportovní vyžití, na které jsem zapomněl.

A co nějaké filmy? Točily se v Boskovicích?

Představte si, že už to má pár let, co se v malebném městečku Boskovice odehrávalo něco úžasného! Tehdy se totiž natáčela první epizoda soutěžního pořadu pro Českou televizi s názvem „O poklad Anežky české“. A víte, kdo tenhle skvělý pořad moderoval? Ano, byl to sympatický Marek Eben! A to není všechno – ve stejném díle si zahrál i talentovaný Oldřich Kaiser. Natáčení probíhalo v krásných prostorách boskovického zámku. Ale tak trochu tajně vám prozradím, že tento díl osobně hodnotím jako nejhorší, který jsem viděl. Ale co už, i takové věci se stávají!

A Boskovice nezůstaly jen u tohoto pořadu. V průběhu let se zde natáčelo i několik filmů. Ten poslední, který se zde objevil v roce 2011, byla taková veselá letní komedie s názvem „Westernstory“. A teď pozor, ve filmu jste mohli zahlédnout spoustu známých tváří, jako například Maria Kubce, Petra Vondráčka, Bohumila Klepla, Pavla Zedníčka, Pavla Landovského, Miroslava Táborského a mnoho dalších známých i méně známých jmen. Takže když se někdy v Boskovicích ocitnete, nezapomeňte si vzpomenout na tyto skvělé okamžiky, které se zde odehrály!

Střelená komedie nabitá létem, tak charakterizují tvůrci celovečerní komedii WesternStory. Díky ní se do českého filmu vrací oblíbený žánr westernu a romantika divokého západu. Kolty proklatě nízko, stetsony vražené do čela, kankán v zakouřeném saloonu a dokonce ani legendární Vinnetou a Old Shatterhand nechybí ve filmu, který má v kinech premiéru v polovině května. To, že půjde především o zábavu, naznačuje i jedna z hlavních postav filmu v podání Petra Vondráčka. Jeho kovboj a hlavní frajer WesternStory má téměř celý film obě ruce v gypsu.

Fenomén Wild West Show založil legendární Buffalo Bill v roce 1883. Představení z divokého západu na novou sezónu připravuje i westernové město v Boskovicích, hlavní hvězda, švihák a frajer Presley, si ale během zkoušky zlomí hned obě ruce. Zaskočit musí populární herec z Prahy. Ten velmi rychle zjistí, že házet tomahavk v plné jízdě není taková legrace jako v televizi a že celý soubor a obyvatelé města western nehrají, ale že ho žijí. A také, že z úsměvu místní krásky se může zamotat hlava.

Oficiální text distributora

Závěr

Boskovice, skrytý poklad jižní Moravy, je město, které si zaslouží být objeveno. Je to místo, kde se historie snoubí s moderním životem a kde se každý návštěvník může cítit jako doma. Důvodů, proč by jste měli navštívit Boskovice, je nespočet, ale zde jsou ty nejzákladnější:

1. Historické památky: Boskovice je město s bohatou historií a návštěvníci zde mohou obdivovat řadu historických památek, jako je zámek Boskovice, kostel svatého Jakuba nebo židovská čtvrť s unikátním hřbitovem.

2. Přírodní krásy: Okolí Boskovic nabízí nádherné přírodní scenérie a možnosti pro turistiku či cyklistiku. Navštivte například Moravský kras nebo Pálavu a užijte si krásy jižní Moravy.

3. Kulturní akce: V Boskovicích se po celý rok konají různé kulturní akce a festivaly, které přitahují návštěvníky z celého světa. Například Boskovické slavnosti či Mezinárodní hudební festival Boskovice.

4. Výborná gastronomie: Jižní Morava je známá svou vynikající kuchyní a v Boskovicích najdete mnoho skvělých restaurací, kde si můžete vychutnat tradiční moravské pokrmy a vína.